Bedrägeri är ett brott som i dagens digitala värld har utvecklats till olika former och nivåer av komplexitet. För många är det däremot en svår fråga att förstå var gränsen egentligen går mellan de olika typerna av bedrägerier och vilka åtgärder som krävs för att förhindra dem.

 

Ringa bedrägeri – en kostsam varningsklocka

Låt oss börja med den lägsta nivån av bedrägeri, det så kallade ringa bedrägeriet. Här handlar det om mindre brott där skadan är begränsad till under cirka 1000 kronor. Men det är viktigt att komma ihåg att det inte enbart handlar om beloppet i sig, utan helheten av brottet bedöms. Därför kan ett bedrägeri anses vara ringa även om beloppet överstiger 1000 kronor. Vanliga former av nätbedrägerier återfinns här, och det är något som vi som säkerhetsföretag arbetar aktivt med att förebygga.

 

Grovt bedrägeri – en farlig nivå

Steget upp från ringa bedrägeri är grovt bedrägeri. Här handlar det om mer allvarliga brott, inklusive fall där gärningspersonen missbrukat ett allmänt förtroende eller använt förfalskade handlingar. Grovt bedrägeri kan också innebära att någon utsatts för en särskilt kännbar skada. Om bedrägeriet avser ett betydande värde, räknas det också som grovt. 

 

Grovt fordringsbedrägeri – avancerad bedrägeriverksamhet

När det gäller grovt fordringsbedrägeri handlar det om ännu mer avancerade bedrägerier. Här riktar gärningspersonen betalningsuppmaningar till en vidare krets av mottagare med syfte att lura dem till handlingar som innebär en större ekonomisk vinning. Dessa uppmaningar kan vara i form av fakturor eller andra handlingar som är utformade för att vilseleda mottagarna. Denna form av bedrägeri involverar ofta flera olika metoder och är vanligt bland organiserad brottslighet.

Företagsbevakning som en förebyggande åtgärd

Key Code Security AB erbjuder en rad säkerhetstjänster, inklusive Företagsbevakning. Vår tjänst ”Företagsbevakning” är en av de mest effektiva metoderna för att motarbeta bedrägeri av olika slag. Genom att övervaka och skydda företagets tillgångar och information kan vi förhindra brott innan de inträffar. Vi specialiserar oss på att upptäcka oegentligheter och misstänkta aktiviteter, vilket gör oss till en oumbärlig partner för stora företag.

I dagens komplexa och digitala värld kan bedrägeri ta sig många olika former och nivåer av komplexitet. Från ringa bedrägeri till grova former av bedrägerier och organiserad brottslighet, är det viktigt att förstå de olika typerna av bedrägerier och de rättsliga frågor som omger dem. Key Code Security AB är här för att erbjuda rättslig vägledning och säkerhetstjänster för att hjälpa företag och privatpersoner att skydda sig mot bedrägerier och andra hot. Vi är dedikerade till att säkerställa din trygghet och säkerhet i en alltmer komplex värld.

Källa: Polisen & Domarbloggen

Key Code Security AB
Box 12116
402 42 Göteborg

Besöksadress
Lisa Sass Gata 1
422 53 Hisings Backa

Spärra från Sverige
020-900 900

Spärra från utlandet
+46 771 800 800

Kontakta oss
Kundtjänst: Tel: 031-758 61 00
Öppet helgfria vardagar
9.00-12.00 samt 13.00-15.00

E-post: info@keycode.se

Fakturafrågor: Tel: 0200-388 388