Frågor & svar

Under respektive rubrik har vi samlat de
vanligaste frågorna och svaren.

Allmänt

Hur kontaktar jag Key Code?

Du kan kontakta oss på följande sätt:

Mail: info@keycode.se

Personlig service: Kundtjänst tel. 031- 758 61 00 – Öppet helgfria vardagar 9.00-12.00 samt 13.00-15.00

Skicka brev: Key Code Security AB, Box 12116, 402 42 Göteborg

Besöka oss: Lisa Sass Gata 1, 422 53 Hisings Backa

Fakturafrågor: Vi samarbetar med Riverty Sweden AB som äger fordran. Det är till Riverty Sweden AB som du ska vända dig till om du har fakturafrågor. Du når dem på telefonnummer: 0200-388 388.

Hur ångrar jag ett köp?

Som privatperson har du alltid 14 dagars ångerrätt.

Ångrar du din beställning kan du maila oss på info@keycode.se – glöm inte att uppge namn, fullständiga adressuppgifter samt ditt ordernummer som står på din Orderbekräftelse. För personlig service kontakta vår Kundtjänst på tel. 031-758 61 00 (öppet helgfria vardagar 9.00-12.00 samt 13.00-15.00).

Hur säger jag upp min tjänst?

Önskar du säga upp en tjänst/ett avtal kontaktar du Kundtjänst på tel. 031-758 61 00 (öppet helgfria vardagar 9.00-12.00 samt 13.00-15.00) eller mailar oss på info@keycode.se – glöm inte att uppge namn och fullständiga adressuppgifter samt ditt kundnummer som står på din avisering/faktura eller ditt ordernummer som står på din orderbekräftelse.

Vad är avisering och när kommer den?

Ett pågående avtal kan sägas upp senast en månad före avtalstidens utgång. Vid utebliven uppsägning förlängs avtalet med 12 månader i sänder. I god tid innan befintligt avtal förlängs skickar Key Code ut en avisering med information om att uppsägning kan ske. Aviseringen skickas ut via e-post, sms eller brev.
E-postavisering är kostnadsfri, för brevavisering tillkommer en kostnad på f.n. 10 kr. Önskar du ändra avisering från brev till e-post var vänlig kontakta vår Kundtjänst.

Hur ändrar jag aviseringssätt?

Har vi en e-postadress på dig så skickas aviseringen automatiskt via e-post. Önskar du ändra att få avisering per brev istället för e-post eller tvärt om så kontaktar du vår Kundtjänst på tel. 031-758 61 00 (öppet helgfria vardagar 9.00-12.00 samt 13.00-15.00) eller mailar oss på info@keycode.se – glöm inte att uppge namn och fullständiga adressuppgifter samt ditt kundnummer som står på din avisering/faktura eller ditt ordernummer som står på din orderbekräftelse.

Vad gör jag om det är lång telefonkö till Kundtjänst?

Periodvis är det många som ringer samtidigt.

Har du frågor rörande din faktura kontaktar du Riverty Sweden AB på telefonnummer 0200-388 388.

För övriga ärenden kontakta du oss på info@keycode.se, faxa på nr 031-49 13 02 eller skicka ett brev till Key Code Security AB, Box 12116, 402 42 Göteborg.

Var kan jag läsa om era villkor gällande tjänsterna?

Under menyn Kundtjänst/Allmänna villkor ligger alla våra villkor för privatpersoner samlade. Du kan även hitta dem på baksidan av erbjudandet, orderbekräftelsen, aviseringen eller fakturan.

När ska min tjänst senast sägas upp?

Ditt avtal ska sägas upp senast en månad innan avtalsperioden löper ut (se de allmänna bestämmelserna på baksidan av din faktura/avisering eller läs under Allmänna villkor). Din avtalsperiod står på din faktura. I god tid innan nästa period startar skickas det ut en avisering via brev eller e-post med information om nästa avtalsperiod.

Jag har sagt upp min tjänst, hur länge kommer den gälla?

Har du sagt upp din tjänst kommer den automatiskt att upphöra efter avtalsperiodens slut. Avtalsperioden står på din faktura.

Sägs min tjänst upp om jag inte betalar min faktura?

Att inte betala sin faktura gäller tyvärr inte som uppsägning. Betalar man inte på fakturans förfallodatum skickas en påminnelse ut. Fordran ägs av TILL Riverty Sweden AB.

Viktigt! Önskar du säga upp din tjänst måste du göra det senast en månad innan avtalsperioden löper ut (se allmänna bestämmelser på baksidan av din faktura/avisering eller läs under Allmänna villkor). Din avtalsperiod står på din faktura. I god tid innan befintligt avtal förlängs skickar Key Code alltid ut en avisering som påminnelse inför nästa avtalsperiod. Datum för den nya avtalsperioden står på aviseringen.

Varför kan jag inte säga upp min tjänst när jag har fått hem fakturan?

Vid nybeställning har du 14 dagars ångerrätt. Ångerrätten gäller från den datum du tagit emot en orderbekräftelse. Då fakturan kommer är ångerperioden redan slut. Väljer du att då säga upp tjänsten ber vi dig betala utestående faktura, om du inte redan gjort det. Din tjänst löper hela avtalsperioden ut men blir därefter avslutad och du får ingen mer faktura.

Som befintlig kund ska ditt avtal sägas upp senast en månad innan avtalsperioden löper ut (se de allmänna bestämmelserna på baksidan av din faktura/avisering eller läs under Allmänna villkor). Din avtalsperiod står på din faktura.

I god tid innan nästa avtalsperiod börjar skickar Key Code alltid ut en avisering via brev eller e-post med information om nästa avtalsperiod. Då fakturan kommer är ångerperioden redan slut. Väljer du att då säga upp tjänsten dig ber vi dig betala utestående faktura, om du inte redan gjort det. Din tjänst löper hela avtalsperioden ut men blir därefter avslutad och du får ingen mer faktura.

Tjänsten Kortskydd och Id-bevakning faktureras halvårsvis men avtalet löper för ett år. Det är två stycken halvårsfakturor som ska betalas.

Hur ändrar jag mina adressuppgifter?

Behöver du t.ex. göra en ändring i dina adressuppgifter eller ändra din e-postadress så var vänlig att kontakta vår Kundtjänst. Antingen via mail på info@keycode.se eller per telefon på 031-758 61 00. Vår Kundtjänst har öppet helgfria vardagar 9-12 samt 13-15. Om du väljer att maila så glöm inte att ange ditt kundnummer samt kompletta adressuppgifter. Detta för att vi skall kunna hantera ärende.

Faktura

Jag har en fråga om min faktura, vem pratar jag med?

Vi samarbetar med Riverty Sweden AB som äger fordran. Det är till Riverty Sweden AB som du ska vända dig till om du har fakturafrågor. Du når dem på telefonnummer: 0200-388 388.

När får jag min faktura?

Vid nybeställning av en tjänst kommer fakturan per post ca. 25 dagar efter att beställningen görs. Därefter faktureras du årsvis (med undantag för tjänsten Kortskydd och Id-bevakning där du faktureras halvårsvis). I god tid innan befintligt avtal förlängs, så skickar Key Code ut en avisering med information om nästkommande period.

Till vilket PlusGiro eller BankGiro betalar jag in?

Du betalar in till PlusGiro eller Bankgiro. Du hittar uppgifterna på din faktura. Glöm inte att ange fakturans referensnummer vid betalning.

Har du frågor kring din faktura var vänlig kontakta Riverty Sweden AB. Du når dem på telefon 0200-388 388.

Jag har sagt upp min tjänst, varför får jag en faktura till?

Avtalet ska sägas upp senast 1 månad innan avtalsperioden löper ut (se de allmänna bestämmelserna på baksidan av din faktura/avisering eller läs under Allmänna villkor). Din avtalsperiod står på din faktura. I god tid innan nästa period startar skickas det alltid ut en avisering via brev eller e-post med information om nästa avtalsperiod.

Tjänsten Kortskydd och Id-bevakning faktureras halvårsvis men avtalet löper för ett år. Det är två stycken halvårsfakturor som ska betalas. Därefter får du inga mer fakturor.

Kortskydd (Spärrtjänst)

Från när kan jag spärra mina kort/värdehandlingar?

Din spärrtjänst fungerar redan dagen efter din beställning.

Efter ett par dagar får du ett välkomstpaketet med en orderbekräftelse. Där finns en aktiveringskod för registrering online eller så kan du fylla i registreringsblanketten som medföljer paketet.

Tjänsten fungerar även om du inte väljer att registrera dina kort och värdehandlingar. Men vi rekommenderar att du gör det för din egen skull. Det blir enklare för dig och går snabbare att spärra om oturen är framme

Hur spärrar jag mina förlorade värdehandlingar?

Ring gratis 020-900 900 från Sverige och +46 771 800 800 från utlandet. Alla värdehandlingar kan spärras med ett enda samtal.

Kan man spärra även kontantkort för mobil?

Nej, det går inte att spärra hos operatören.

Om jag ringer och spärrar, spärras allt som är registrerat på mig då?

Önskar du spärra alla dina värdehandlingar gör du det med ett enda samtal. Du måste inte spärra allt, det går även att spärra enstaka värdehandlingar. Uppge då vad du vill spärra. Om ni är flera användare på samma kortutgivare spärras endast det kort som du står som användare på.

Vad gör jag med dekalerna jag fått?

Dekalerna har ett personligt serienummer. Fäst dekalerna på dina värdesaker t ex plånbok, iPad, klocka eller glasögon. Dels har du spärrnumret lätt till hands om du själv skulle behöva det och dels finns ett nummer att ringa om någon hittar ett föremål du har förlorat. Upphittade föremål skickas hem till dig. Fäst också en dekal på din mobil. Mobilen returneras hem till dig med en budbil om avståndet är mindre än 6 mil.

Låsbytesgaranti med Nyckelsäkerhet

Vad är skillnaden på Låsbytesgaranti och Nyckelsäkerhet?

Låsbytesgaranti är ett bra komplement till vår tjänst Nyckelsäkerhet.

Låsbytesgarantin täcker kostnader för byte av lås till ditt hem och/eller omkodning, nyanskaffning av bilnycklar upp till 5000 kr. Om du redan har en försäkring som täcker dessa kostnader, betalar vi din självrisk.
För att garantin skall gälla måste du ha haft Key Codes nyckelbricka på dina nycklar vid försvinnandet samt att du tillsammans med nycklarna också har förlorat en id-handling. 

Vilka nycklar gäller tjänsten Låsbytesgaranti för?

Tjänsten gäller privatpersoner och endast nycklar tillhörande den permanenta bostaden där kunden är folkbokförd samt byte av billås, på personbil ägd av kunden. Vid skadeanmälning av förlorade nycklar behövs en kopia på polisanmälan gällande stöld av nycklar samt identitetshandling. Du behöver också bifoga ett kvitto på kostnad för låsbyte eller ditt besked om ersättning från din hemförsäkring där självrisken framgår, inkl. självriskreducering.

Hur många gånger kan jag utnyttja tjänsten Låsbytesgaranti?

En gång per år. Garantin ersätter kostnaden för lås- och arbetskostnad upp till 5 000 kr. Om du redan har en försäkring som täcker dessa kostnader, betalar vi din självrisk.

Kan jag köpa tjänsten Låsbytesgaranti utan att köpa nyckelbrickor?

Nej, det går inte. En förutsättning för att tjänsten ska gälla är att du även har en aktiv Key Code bricka.
Har du redan nyckelbrickor kan du komplettera med Låsbytesgaranti.
Annars måste du köpa paketet med Låsbytesgaranti och fyra nyckelbrickor.

För att låsbytesgarantin sedan skall gälla måste du ha haft Key Codes nyckelbricka på dina nycklar vid försvinnandet samt att du tillsammans med nycklarna också har förlorat en id-handling.

Nyckelsäkerhet

Jag har beställt tjänsten Nyckelsäkerhet, när får jag hem min bricka?

Som konsument har du 14 dagars ångerrätt. Vi skickar din bricka/dina brickor direkt efter ångerperiodens utgång. Du bör ha dem ca 3 veckor efter beställningen.

Var hittar jag mitt bricknummer?

Ditt bricknummer är den präglade koden på baksidan av brickan som består av 2 bokstäver följt av 5 siffror.

Hur länge ligger upphittade nycklar hos er?

Vi sparar nycklarna i ett år om vi inte kan lokalisera ägaren.

Vad händer om jag tappart bort brickan eller att den gått sönder?

Då får du en kostnadsfri ersättningsbricka. Kontakta vår Kundtjänst så hjälper vi dig. Se kontaktuppgifter överst på sidan.

Jag har tappat mina nycklar, måste jag göra någonting nu?

Nej, det behöver du inte. Vi kontaktar dig så fort vi har fått in dina nycklar.

Jag har sagt upp tjänsten Nyckelsäkerhet, behöver jag lämna tillbaka nyckelbrickorna?

Ja, har du sagt upp tjänsten skall du skicka tillbaka din nyckelbricka till oss. Vid utebliven retur faktureras du ett engångsbelopp på brickans värde. Se allmänna bestämmelser på orderbekräftelse, faktura eller avisering.

ID-bevakning

Hur aktiverar jag tjänsten ID-bevakning?

Så här fungerar det:

  1. När du beställt tjänsten Kortskydd och Id-bevakning av Key Code får du ett brev med en aktiveringskod skickad till din folkbokföringsadress. Med koden aktiverar du din id-bevakning på www.minupplysning.se.
  2. Därefter får du ett sms/e-post av oss så fort en förändring sker i din kreditupplysning hos Bisnode Kredit och Dun & Bradstreet eller en förändring i dina person- och folkbokföringsuppgifter.
  3. Du loggar in på www.minupplysning.se för att kontrollera alla händelser.
  4. Känner du igen att du själv orsakat händelsen behöver du inte göra någonting. De flesta förändringar i din kreditupplysning är du själv upphovsman till. Du har t.ex. köpt något på avbetalning, nyligen flyttat, sökt ett lån eller skaffat ett nytt mobilabonnemang.
  5. Ser du en förändring du inte känner igen kan du vara utsatt för ett bedrägeriförsök med missbruk av dina personliga uppgifter. Om du misstänker att du är utsatt för ID-kapning eller bedrägeri måste du omgående agera för att förhindra ett eventuellt bedrägeri. 

Du kan även komplettera ditt skydd med de gratistjänster för myndighetspost som finns.

Jag har fått ett sms/e-post från Key Code att en förändring skett i mina uppgifter. Vad gör jag?

Med tjänsten Id-bevakning får du ett sms/e-post, från oss, så fort det sker en förändring i dina personliga uppgifter samt kreditupplysningar som görs på dig via Bisnode Kredit AB.

Efter din beställning av tjänsten får du inloggningsuppgifter per post från oss. Du aktiverar ett konto hos Bisnode på www.minupplysning.se. Här kan du sedan se alla händelser som orsakat ett sms eller e-postmeddelande. 

Om du själv vet med dig att du har orsakat händelsen, kanske köp något på kredit, tagit ett nytt lån, flyttat etc, behöver du inte göra någonting. Känner du däremot inte igen händelsen är du kanske utsatt för ett bedrägeriförsök och då måste du agera omgående. Läs hur du går tillväga här.

För att aktivera; läs mer under frågan “Hur aktiverar jag tjänsten Id-bevakning?”

Hur blir jag meddelad om det sker en förändring i mina personliga uppgifter?

Så här fungerar det:

Så fort en förändring sker i din kreditupplysning hos Bisnode Kredit och Dun & Bradstreet eller i dina person- och folkbokföringsuppgifter får du ett SMS eller ett e-post meddelande av oss. På vilket sätt du vill bli meddelad har du valt när du skapade ditt konto på Min Upplysning.

www.minupplysning.se kontrollerar du alla händelser.Känner du igen att du själv orsakat händelsen behöver du inte göra någonting. De flesta förändringar i din kreditupplysning är du själv upphovsman till. Du har t.ex. köpt något på avbetalning, nyligen flyttat, sökt ett lån eller skaffat ett nytt mobilabonnemang.
Ser du en förändring du inte känner igen kan du vara utsatt för ett bedrägeriförsök med missbruk av dina personliga uppgifter. Om du misstänker att du är utsatt för ID-kapning eller bedrägeri måste du omgående för att förhindra ett eventuellt bedrägeri. 

Jag har problem med inloggning/saknar inloggningsuppgift till Min Upplysning. Vad gör jag?

Skapa konto/beställ ny aktiveringskod
Redan registrerat konto men glömt lösenord. 

Skulle du ha problem med att logga in eller har frågor kring tjänsten, kontakta Bisnodes kundtjänst på e-post kundservice@minupplysning.se eller ring 0771-10 10 12. Här finns deras vanligaste frågor och svar.

Du kan naturligtvis även kontakta Key Codes kundtjänst om du har frågor eller behöver hjälp.

Produkter

Hur ångrar jag mitt köp?

Som konsument har du alltid 14 dagars ångerrätt från det att du har tagit emot varan.

Ångrar du ditt köp och vill skicka tillbaka varan står du som konsument för returkostnaden och ansvarar för transportrisken.

Hur reklamerar jag?

Påtala eventuella fel inom skälig tid efter att du upptäckt felet. Om produkten är skadad eller på annat sätt felaktig, ersätter vi dig givetvis med en ny.

Vid reklamation var vänlig kontakta Kundtjänst.
Kontaktuppgifter finner du överst på sidan.

Är er spray laglig?

Ja, vår spray är helt laglig. Den är ett bra alternativ till pepparspray, som däremot inte är laglig i Sverige.

Hur fungerar sprayen?

Sprayen färgar och förblindar angriparen – upp till 2 meter.

Jag har en fråga rörande min faktura. Vem kontaktar jag?

Vi samarbetar med Riverty Sweden AB som äger fordran. Det är till dem du skall vända dig om du har frågor rörande din faktura. Du når dem på tel.nr. 0200-388 388.

Key Code Security AB
Box 12116
402 42 Göteborg

Besöksadress
Lisa Sass Gata 1
422 53 Hisings Backa

Spärra från Sverige
020-900 900

Spärra från utlandet
+46 771 800 800

Kontakta oss
Kundtjänst: Tel: 031-758 61 00
Öppet helgfria vardagar
9.00-12.00 samt 13.00-15.00

E-post: info@keycode.se

Fakturafrågor: Tel: 0200-388 388