Allmänna villkor

Här kan du se allmänna villkor samt kompletta villkor för respektive tjänst.

Uppdaterad 2022-09-19

Kompletta villkor för respektive tjänst

 

Företagsbevakning

ID-bevakning

Nyckelsäkerhet

Låsbytesgaranti

Kortskydd/Spärrtjänst

 

 

Allmänt

Vi reserverar oss för eventuella tryck- och skrivfel.

Följande allmänna villkor gäller för beställning av tjänster eller produkter från Key Code till företag och organisationer. För kompletta villkor för respektive tjänst se länkar ovan.

Key Code levererar tjänster och produkter inom Sverige. Betalning sker via faktura. Alla leveranser är fraktfria.

Priser

Priser är angivna exklusive 25% moms.
Priserna regleras efter konsumentprisindex. Vi förbehåller oss rätten att justera priser i samma takt som den normala prisökningen på marknaden, utan att lämna särskild information om det. Priserna kan komma att ändras p.g.a. omständigheter som Key Code inte råder över, till exempel väsentligt ändrade råvarupriser, valutaförändringar eller ändrad moms.

Betalsätt/fakturafrågor

Fakturan skickas med post ca. 25 dagar efter att beställningen gjordes. Därefter faktureras tjänsten årsvis.

För Nyckelsäkerhet och Kundgåva är betalningsvillkor 30 dagar, för övriga tjänster är betalningsvillkoren 15 dagar. Fakturaavgift tillkommer. Riverty Sweden AB administrerar fakturan och betalning sker till dem. Vid utebliven betalning debiteras dröjsmålsränta enligt 6§ räntelagen samt lagstadgad påminnelseavgift.

För fakturafrågor kontakta Riverty Sweden AB på 0200-388 388.

Reklamation

Du har rätt att reklamera en produkt inom 3 år, under förutsättning att den var felaktig vid leveranstillfället. Påtala eventuella fel inom skälig tid efter att du upptäckt eller borde ha upptäckt felet. Om produkten är skadad eller på annat sätt felaktig, ersätter vi dig givetvis kostnadsfritt med en ny. Vid reklamation kontakta kundtjänst och invänta instruktion. Tel. 031-758 61 00. E-post: info@keycode.se. Postadress: Box 12116, 402 42 Göteborg. Besöksadress: Lisa Sass Gata 1, 422 53 Hisings Backa.

Avtalstid och uppsägning av tjänster

Detta avtal, som ingicks då beställningen gjordes, gäller under den överenskomna avtalsperioden. Avtalet skall sägas upp senast två månader före avtalstidens utgång genom att kontakta Key Codes Kundtjänst. Vid utebliven uppsägning förlängs avtalet med 12 månader i sänder. Key Code har rätt att säga upp avtalet till omedelbart upphörande om kunden missbrukar tjänster grovt vårdslöst.

Integritets- och sekretesspolicy

Läs mer här.

Force Majeure

Key Code är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra förpliktelser enligt detta avtal, om ”force majeure” inträffar. Som force majeure räknas till exempel lagändringar, arbetskonflikt, strejk, lockout eller andra omständigheter som parterna inte råder över, såsom krig, naturkatastrof, upplopp, brand, explosion eller angrepp av offentliga myndigheter. Detsamma gäller vid plötsliga förändringar gällande krav som avser märkning av produkter t.ex. varningstexter, säljförbud eller beslut från myndigheter som påverkar marknaden och produkter i negativ riktning eller en onormal nedgång i marknaden.

Support och tillgänglighet

Du kan kontakta kundtjänst via telefon, e-post, brev eller fax. Vi har som mål att besvara frågor via e-post inom fem arbetsdagar från det att vi mottagit din förfrågan. Tidsramen gäller dock endast faktiska köp och beställningar.

Företagsinformation

Key Code Security AB
Postadress: Box 12116, 402 42 Göteborg
Besöksadress: Lisa Sass Gata 1, 422 53 Hisings Backa

E-postadress: info@keycode.se

Kundtjänst: 031-758 61 00
Fakturafrågor: 0200-388 388

Organisationsnummer: 556604-6149

Key Code Security AB
Box 12116
402 42 Göteborg

Besöksadress
Lisa Sass Gata 1
422 53 Hisings Backa

Spärra från Sverige
020-900 900

Spärra från utlandet
+46 771 800 800

Kontakta oss
Kundtjänst: Tel: 031-758 61 00
Öppet helgfria vardagar
9.00-12.00 samt 13.00-15.00

E-post: info@keycode.se

Fakturafrågor: Tel: 0200-388 388

I samarbete med